Zadania

Zgodnie z art. 20 ustawy o drogach publicznych do zarządcy drogi należy w szczególności: