Status prawny

Na podstawie art. 19 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z późn.zm.) zarządcą dróg powiatowych, do którego właściwości należą sprawy z zakresu planowania, budowy, modernizacji, utrzymania i ochrony dróg jest Zarząd Powiatu.

Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy o drogach publicznych Rada Powiatu w Pile w dniu 29 marca 2007 r. podjęła uchwałę Nr VI/83/07 w sprawie utworzenia z dniem 1 lipca 2007 r. jednostki organizacyjnej powiatu pn. „Powiatowy Zarząd Dróg w Pile”.

Powiatowy Zarząd Dróg w Pile jest jednostką budżetową.

Powiatowy Zarząd Dróg w Pile pełni funkcję zarządu dróg na sieci dróg powiatowych o łącznej długości 375,902 km.